Szkolenia i doradztwo

Michał Daniel Mordarski

Michał Daniel Mordarski Michał Daniel Mordarski

Doświadczenie:

2005 - teraz - Indywidualna działalność, w tym działalność gospodarcza
Stanowisko: Przedsiębiorca (Menadżer ds. projektów – public relations, marketing)
 1. Doradztwo w zakresie Psychologii Biznesu, ze wskazaniem na tzw. miękkie umiejętności menadżerskie i komunikację;
 2. Badanie potrzeb i tworzenie programów szkoleniowych;
 3. Nawiązywanie relacji z odbiorcami, aranżowanie spotkań, promocji i sprzedaży;
 4. Opracowywanie i nadzorowanie projektów marketingowych powiązanych z produkcjami medialnymi (m.in. we współpracy z Wydawnictwem Pascal);
 5. Współpraca przy kampaniach marketingowych (m.in. dla Kidslab Laboratorium Marketingu Dziecięcego);
 6. Współpraca przy produkcjach telewizyjnych (TVN).
2002 - 2005 - BRE BANK S.A. – Oddział Bankowości Detalicznej MultiBank
Stanowisko: Stanowisko: Specjalista ds. Sprzedaży

Referencje: 1, 2, 3

 1. Przygotowywanie ofert dla klientów;
 2. Analiza przyjętych wniosków kredytowych i opracowywanie propozycji decyzji;
 3. Zawieranie umów kredytowych;
 4. Kierowanie segmentem kart kredytowych na poziomie oddziału;
 5. Księgowość rozliczeń urządzeń kasjerskich i bankomatów przydzielonych do oddziału;
 6. Szkolenie nowych pracowników oraz klientów z zakresu systemów rozliczeniowych banku.
1998 - 1999 - PKO Towarzystwo Finansowe
Stanowisko: Stanowisko: Reprezentant Handlowy
 1. Monitorowanie rynku kredytów ratalnych i gotówkowych;
 2. Zgłaszanie własnych pomysłów i podejmowanie inicjatyw w zakresie promocji i sprzedaży;
 3. Negocjowanie i podpisywanie umów o współpracy;
 4. Szkolenie personelu współpracujących podmiotów w zakresie obsługi systemu;
 5. Sporządzanie pisemnych raportów z zakresu działań;
 6. Utrzymywanie kontaktów z podmiotami współpracującymi.

Wykształcenie (Ważniejsze Uczelnie):

2011 - 2012
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego – Podyplomowe studia w zakresie Praktycznej Psychologii Społecznej;

2010 - 2012
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych – Podyplomowe studia w zakresie Polityki Wydawniczej i Księgarstwa;

2007 - 2009
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – Podyplomowe studia w zakresie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej;

2001 - 2003
Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – Uzupełniające studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie Bankowości;

1998 - 2001
Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego w Warszawie – Zawodowe studia wyższe na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie Bankowości.

Certyfikacje:

Prince 2 - Foundation Examination

Ważniejsze szkolenia:

Z zakresu komunikacji i psychologii:
 1. Efektywna komunikacja wewnętrzna podstawą sukcesu rynkowego firmy;
 2. Efektywne negocjacje i mediacje;
 3. Coaching i szkolenia w przedsiębiorstwie;
 4. Trening wywierania pozytywnego wpływu, czyli budowanie pozycji lidera;
 5. Zarządzanie emocjami, czyli kierownica w Twoich rękach;
 6. Radzenie sobie ze stresem, asertywność i obrona przed manipulacją;
 7. Potęga różnorodności zespołu, czyli trening skutecznego zarządzania i efektywnej współpracy kobiet i mężczyzn w firmie.
Z zakresu zarządzania:
 1. Zarzadzanie projektami z wykorzystaniem metodyki Prince2 - (24h);
 2. Manager Point - zarządzanie projektami według IPMA - (112 h) ;
 3. Trening przywództwa, czyli leadership w firmie;
 4. Zarządzanie procesami, czyli sukces w systematycznym doskonaleniu organizacji;
 5. Zarządzanie projektami, czyli jak osiągnąć złożone cele z zespołem w zmiennym środowisku;
 6. Strategia budowania marketingowego sukcesu firmy, czyli rynkowego planu strategicznego firmy;
 7. Trening menedżerski, czyli motywacja i zarządzanie zespołem;
 8. Podejmowanie decyzji i Rozwiązywanie problemów biznesowych;
 9. Team building, czyli jak budować efektywny zespół;
 10. Motywacja i ocena pracownika i zespołu;
 11. Zarządzanie zespołem, organizacja pracy własnej i innych z elementami efektywnego prowadzenia spotkań.
Z zakresu sprzedaży:
 1. Trening świadomej komunikacji, czyli skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie i stosowanie języka perswazji;
 2. Strategia zarządzania doświadczeniem klientów – CEM, czyli budowa planu strategicznego relacji firmy z klientami;
 3. Strategia budowania marketingowego sukcesu firmy, czyli rynkowego planu strategicznego firmy;
 4. Efektywne negocjacje i mediacje.
Z zakresu finansów i bankowości:
 1. Podstawy inwestowania na giełdzie;
 2. Instrumenty pochodne i produkty strukturyzowane;
 3. Bezpieczeństwo banku wobec działań przestępczych;
 4. Prawo dewizowe;
 5. Pranie brudnych pieniędzy oraz sektor bankowy;
 6. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych.

Języki obce:

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie;
 • J. rosyjski - podstawowa znajomość w mowie.

Zainteresowania/pasje:

 • Tworzenie książek dziecięcych;
 • Podróże (zwłaszcza Europa Zachodnia i Afryka);
 • Sport (bieganie, crossfit i nurkowanie).